Persondatapolitik

Persondatapolitik

Introduktion

For at Landsforeningen for Landboturisme skal kunne levere rådgivning til medlemmer og kunder, er det nødvendigt, at foretage behandling af personoplysninger. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke Landsforeningen for Landboturisme indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til Landsforeningen for Landboturismes ledelse eller til vores persondataansvarlige:

 

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Bjarne Boesen, tlf. 7466 9344

E-mail: info@bondegaardsferie.dk

 

Dataansvarlig

Landsforeningen for Landboturisme

(CVR-nummer: 1254 4499)

 

Vores behandling af dine personoplysninger

Landsforeningen for Landboturisme behandler personoplysninger, som du har udleveret til os med henblik på at modtage rådgivning og foreningsydelser.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Oplysning om din bedrift og andre faglige eller retslige formål
 • Oplysninger der kan henføres til dig og/eller din familie

 

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Landsforeningen for Landboturisme stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer Landsforeningen for Landboturisme dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

 

Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan Landsforeningen for Landboturisme behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger til alternative leverandører (dataportabilitet).


Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Landsforeningen for Landboturisme kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig store tekniske foranstaltninger

Landsforeningen for Landboturisme vil tilstræbe at rette oplysninger med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Når der slettes personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere øjeblikkeligt og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Ønsker du at klage over Landsforeningen for Landboturisme håndtering af personoplysninger kan dette gøres til: www.datatilsynet.dk

 

 

Videregivelse af oplysninger

Landsforeningen for Landboturisme videregiver ikke personlige oplysninger til myndigheder virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Landsforeningen for Landboturisme. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Landsforeningen for Landboturisme videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder eller enkeltpersoner uden for Landsforeningen for Landboturisme, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling

Landsforeningen for Landboturisme videregiver efter aftale personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Landsforeningen for Landboturisme videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Landsforeningen for Landboturisme, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.
 • Holde Landsforeningen for Landboturisme fra skade, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen.

 

Landsforeningen for Landboturisme kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.   

 

 

Informationssikkerhed

Landsforeningen for Landboturisme ønsker at sikre medlemmerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Landsforeningen for Landboturisme har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Landsforeningen for Landboturisme:

 • Antivirus-systemer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Landsforeningen for Landboturismes vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Landsforeningen for Landboturisme.

 

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Landsforeningen for Landboturisme gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Landsforeningen for Landboturisme overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Landsforeningen for Landboturisme samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 

Ændringer

Landsforeningen for Landboturismes privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Landsforeningen for Landboturismes begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil Landsforeningen for Landboturisme gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).